Aijen (L)

Köpkesmert

Een jaarlijkse traditie in het noord- limburgse dorpje Aijen

 In 2014 werd begonnen

met de bouw van

een nieuw winkelcentrum in 

Bergen (L)  


De eerste steen werd gelegd door Gedeputeerde van der Broeck en Wethouder Buiting.


Mosaique

Herkenningspunt of 

Landmark

   


Hoogste punt betekend 

 

Pannenbier


Ook Mosaique heeft zijn.... 

 

KoningslindeKunst in de Openbare Ruimte

De Gemeente Bergen heeft vele kunstwerken.

Verspreid over alle kerkdorpen.